Privacybeleid

Privacybeleid

29-05-2018

H&L Montage B.V., gevestigd aan Phileas Foggstraat 139, 7825 AW te Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat we de persoonsgegevens die u met ons deelt met grote zorgvuldigheid behandelen. In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via info@henlmontage.nl.

 

Persoonsgegevens die H&L Montage B.V. verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst of het product dat u bij ons afneemt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN (van werknemers)
 • VCA-gegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons versterkt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of via de telefoon

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die H&L Montage B.V. verwerkt

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens, zoals godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijk verleden. Wel verzamelen wij het Burgerservicenummer van werknemers, omdat dit voor onze werkzaamheden in sommige gevallen wettelijk verplicht is.

Daarnaast hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar als hiervoor geen toestemming is gegeven door een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt 16 jaar of ouder is. We raden ouders/voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat er onverhoopt toch gegevens worden verzameld van een kind zonder dat hier ouderlijke toestemming voor is gegeven? Laat het ons dan weten via info@henlmontage.nl, dan verwijderen wij de gegevens.

 

Met welk doel verwerkt H&L Montage B.V. persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te handelen nadat u een product/dienst hebt afgenomen.
 • Om de producten/diensten te kunnen leveren.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om een product of dienst te kunnen leveren of om uw vragen te beantwoorden.
 • Om te voldoen aan alle veiligheids-, gezondheids- en milieueisen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

H&L Montage B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die gevolgen kunnen hebben voor u.

 

Hoe lang H&L Montage B.V. persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens een bepaalde tijd bewaren. Daarom bewaren wij gegevens gedurende een periode van minimaal 7 jaar. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op via info@henlmontage.nl.

 

Delen van persoonsgegevens door H&L Montage B.V. met derden

We delen uw persoonsgegevens met zakenpartners en derden wanneer dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren of wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Daarnaast is er een aantal andere gevallen waarin uw persoonsgegevens met derden delen, maar dit zullen we alleen doen met uw toestemming.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo verzorgen we een gelijk niveau van beveiliging en kunnen we de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. H&L Montage B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers van producten/diensten die namens H&L Montage B.V. persoonsgegevens verwerken en met wie wij elk een verwerkersovereenkomst hebben gesloten:

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Flexwebhosting. Flexwebhosting verwerkt namens ons persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Flexwebhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Flexwebhosting is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

Boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegeven worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken.

RAM Online Marketing

Wij maken gebruik van een online marketingbureau, namelijk RAM Online Marketing. Zij analyseren de data die op onze website wordt verzameld en combineren deze kennis met hun kunde om de website te optimaliseren. RAM Online Marketing heeft hierdoor ook toegang tot persoonsgegevens. Daarom hebben wij een verwerkersovereenkomst met het bedrijf gesloten. Zo wordt de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

OneDrive

Wij werken met OneDrive, een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens op een externe server op te slaan. Zo kunnen wij de bestanden en gegevens gemakkelijker delen met werknemers binnen ons bedrijf én weten we zeker dat de bestanden en gegevens goed beveiligd zijn. OneDrive maakt namelijk gebruik van een zeer sterke versleuteling en zorgt ervoor dat derden niet zonder toestemming toegang hebben tot de bestanden en gegevens.

iCloud

Wij werken met iCloud, een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens op een externe server op te slaan. Zo kunnen wij de bestanden en gegevens gemakkelijker delen met werknemers binnen ons bedrijf én weten we zeker dat de bestanden en gegevens goed beveiligd zijn. iCloud maakt namelijk gebruik van een zeer sterke versleuteling en zorgt ervoor dat derden niet zonder toestemming toegang hebben tot de bestanden en gegevens.

Uitzendbureaus

Wij werken met verschillende uitzendbureaus om personeel te vinden voor opdrachten die wij uitvoeren. Wij wisselen persoonsgegevens met deze uitzendbureaus uit. Dit gebeurt ten bate van het uitvoeren van de opdracht en ten bate van het op orde krijgen van personeelszaken. Beide partijen gaan uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en gebruiken deze voor geen ander doeleinde dan de hiervoor genoemde. Uitzendbureaus waar we mee werken zijn:

 • Topwork
 • Werkmax

Abdeco

Wij maken gebruik van de diensten van Abdeco (accountant) en deze verwerkt in onze naam persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten bate van de financiële administratie. Uiteraard gaat Abdeco uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en zorgt er hierbij voor dat deze beveiligd en niet toegankelijk voor onbevoegden zijn.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, waarbij u een verzoek aan ons in kunt dienen om de persoonsgegevens die we van u hebben in een bestand naar u of naar een door u gespecificeerde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, intrekking van toestemming of gegevensoverdracht kunt u indienen via info@henlmontage.nl. We willen u graag vragen om bij een dergelijk verzoek een kopie/scan van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat u het bent. Maak in deze kopie/scan uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan), het documentnummer en het Burgerservicenummer zwart. Zo wordt uw privacy beschermd. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe H&L Montage B.V. persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treffen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De maatregelen die wij hierin treffen zijn:

 • Uw gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt u zien aan het feit dat onze website-URL begint met “https://” en aan het hangslotje dat voorin de adresbalk staat.
 • We voeren regelmatige updates uit aan alle onderdelen van onze website, zodat we werken met de meest recente en daarmee de veiligste versies.
 • De servers en apparaten waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.

 

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken de volgende soort cookies:

 1. Noodzakelijke cookies

Bij uw eerste bezoek informeren wij u over deze cookies. Volgens de wet hoeven we geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de Noodzakelijke cookies, omdat deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u hier.

Het is mogelijk om u af te melden voor cookies van alle websites door de instellingen van uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle bestaande cookies wissen in de instellingen van uw internetbrowser. Als u deze uitzet, kan het zijn dat er functionaliteiten van onze website wegvallen en dat deze niet meer naar behoren functioneert.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden u daarom aan om het beleid in de gaten te houden en deze regelmatig te controleren op wijzigingen.

De laatste datum van aanpassing is: 29-05-2018

Cookies

Geef hier aan welke cookies wij mogen plaatsen.

Privacybeleid | Sluiten
Of zelf instellen